Sitemap

Personale

 
I hvert hus er der ansat hjælpere og assistenter indenfor plejeområdet samt ernæringsassistenter og husassistenter til at servicere kost og rengøring.
Til hvert dobbelthus er der ansat en centercygeplejerske.
Pedellen og den administrative medarbejder arbejder på tværs af husene.

 

 

Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk