Sitemap

Rådets vigtigste arbejdsopgaver

 
 
Rådets vigtigste arbejdsopgave er at varetage alle beboeres og pårørendes interesser bedst muligt.

Derfor hører vi meget gerne fra beboere og pårørende, hvis der er et emne eller en problemstilling, som I gerne vil have os til at reagere på. Det kan også være gode idéer og forslag til aktiviteter i og/eller uden for huset. Så finder vi gerne ud af noget!

Henvendelse kan rettes skriftligt eller telefonisk til et af rådsmedlemmerne, eller tag gerne fat i os, når vi er i huset!

Det må dog lige pointeres, at henvendelser vedrørende den enkelte beboers pleje og omsorg altid rettes til det faglige personale.
Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk