Sitemap

Rådets sammensætning

 

  • rådet består af beboere, pårørende, plejecenterleder, afdelingsleder, medarbejderrepræsentant og en repræsentant fra ældrerådet.  
  • rådsmedlemmerne vælges for ét år ad gangen på årsmødet i oktober
  • rådet mødes cirka én gang i kvartalet, foruden årsmødet i oktober

     

     

  

 

 

 

Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk