Sitemap

Rådets overordnede opgaver

 
* at repræsentere ALLE beboeres interesser og ønsker
 
* at understøtte og medvirke til en åben og inspirerende dialog mellem beboere, pårørende, medarbejdere og ledelse

 * at have indsigt i hverdagslivet på Plejecenter Glesborg

 
Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk