Sitemap

Rådets aktuelle opgaver

 
* drøfte gode idéer
 
* drøfte nye tiltag i huset
 
* drøfte beboer- og pårørendehenvendelser

* drøfte emner for hele sundheds- og omsorgsområdet

* drøfte tilsynsrapporter og handleplaner

* udfærdige høringssvar

 
Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk