Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

LMU

I henhold til den indgåede MED-aftale, er der et leder - og medarbejderudvalg også kaldet LMU

Jf. MED-aftalens § 3, stk. 2, består MED-systemet af:

 1. Hovedudvalg
 2. Områdeudvalg
 3. Lokaludvalg eller personalemøder med MED-status
 4. Arbejdsmiljøgrupper

På Plejecenter Glesborg består LMU, af en tillidsvalgt fra alle teams.
Tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har fortrinsret i udvalget.

LMU sikrer en forsvarlig tilrettelæggelse af sundheds- og sikkerhedsarbejdet jf. arbejdsmiljølovgivningen. Formålet er at styrke medar­bejdernes muligheder for medindflydelse og medbestemmelse.

 

Se ledige job i Norddjurs Kommune