Sitemap

Elevinfo

Hvem er vi:

Plejecenter Glesborg er uddannelsessted for både grundskole elever – tosprogede elever - hjælper elever og assistentelever.

Vi har et vejlederteam bestående af 1 praktikansvarlige og 2 uddannede vejledere.

Hvad kan vi tilbyde:

Når du starter hos os, vil vi sammen finde ud af, hvordan du lærer bedst. Vi vil tage udgangspunkt i netop dine forudsætninger for at lære nyt - at finde din læringsstil.

På Plejecenter Glesborg lægger vi stor vægt på, at du indgår i et tværfagligt samarbejde i teamet. Du lærer at arbejde ud fra de aftaler der er lavet omkring tilrettelæggelsen af plejen og hverdagen for den enkelte beboer.

I den ugentlige vejledningstid tager vi oftest udgangspunkt i ”log-bogen” og udfra denne vejledes omkring de faglige, personlige, pædagogiske og sociale kompetencer.

Det forventes, at du indgår i aktiviteter med vores beboere – og du får god mulighed for at koble teori og praksis.

Se i øvrigt uddannelses plan for SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter.

 

 

Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk