Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Søgning af plejebolig

Hvis du ønsker en bolig på Glesborg Plejecenter, skal du først kontakte visitationen

På nedenstående link kan du finde kontaktoplysninger til visitationen i Norddjurs Kommune.

Kontaktoplysninger til visitationen

Når du er visiteret til en plejebolig, er du altid velkommen til at kontakte Glesborg Plejecenter for et besøg, inden du bestemmer dig.

Ønskes en aftale om besøg, kontakt Glesborg Plejecenter på telefon 89 59 44 60. 

Efter du er visiteret til en plejebolig, vil du blive kontaktet af Visitationen, som oplyser dig om, hvornår du kan tilbydes en bolig.

Når du har sagt ja, vil Glesborg Plejecenter automatisk få besked fra Visitationen. Efterfølgende skal der laves en aftale om indflytningssyn med pedellen. 

Se flere oplysninger under indflytning i plejebolig

 

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten finder du alle oplysninger om f.eks. boligen, betaling for mad, husleje m.m.

Find vej til Glesborg Plejecenter