Sitemap

Dagligdag i plejeboligerne

Kvalitetsstandard:
Kvalitetsstandarden er et overordnet udtryk for den kvalitet og service, som Norddjurs Kommune tilbyder.
Det er en politisk opgave at fastsætte, hvad det er for en service, beboerne skal have.
Altså – en synliggørelse af det kommunale serviceniveau og de kvalitetsmål, politikkerne har fastsat.

Kvalitetsstandarden er samtidig et vigtigt ledelsesredskab til at skabe sammenhæng mellem det kommunale serviceniveau, de konkrete afgørelser til beboerne og de ydelser, der leveres i beboernes hjem.

Link til Norddjurs håndbog i kvalitetsstand

Værdier i arbejdet:
Personalet på Plejecenter Glesborg arbejder ud fra en forebyggende og sundhedsfremmende tankegang, således at færdigheder bevares, og beboeren inddrages mest muligt i udførelsen af opgaverne. Herved bliver samvær en naturlig del af hverdagslivet. Den enkelte beboer skal opleve meningsfuldhed og sammenhæng i hverdagen.

Ved at vælge at sætte fokus på at bevare de tilstedeværende ressourcer og på at bevare den enkeltes gode helbred og undgå sygdom, rettes fokus derved også mod de faktorer, som har indflydelse på at bevare sundhed.

  • livsglæde
  • livsmod
  • sammenhæng i hverdagen
  • handlekraft.
Plejecenter Glesborg | Valmuevej 2, 8585 Glesborg  | Tlf.: 89 59 44 60 | Toj@norddjurs.dk